Δίρφυς

Συσκευασίες νερού Δίρφυς

Δίρφυς 6x1,5 λίτρα φιάλη Pet

Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα: 84

Δίρφυς 24x0,5 λίτρα φιάλη Pet

Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα: 60

Δίρφυς 12x1,5 λίτρα φιάλη Pet

Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα: 40

Δίρφυς 12x1 λίτρο φιάλη Pet

Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα: 50

Δίρφυς 10 λίτρα φιάλη Pet

Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα: 75

Δίρφυς 6x1 λίτρο φιάλη Pet

Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα: 84

Δίρφυς 12x0,5 λίτρα φιάλη Pet

Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα: 120

Δίρφυς 19 λίτρα φιάλη

Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα: 39