Δίρφυς

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Analytics Cookies, τα οποία δίνουν στη μηχανή αναζήτησης ανώνυμες πληροφορίες για την πλοήγησή σας στο website μας.

‍COOKIES POLICY

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες και τα οποία αποστέλλονται από το site και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο σας. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό σας σύστημα και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους. Τα cookies έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια, γι αυτό ανά τακτά διαστήματα θα ζητάμε ξανά την άδειά σας για τη χρήση τους. Επίσης, τα cookies δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ΄αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Τα cookies δεν αφορούν την ταυτότητά σας, αλλά του υπολογιστή σας- γι αυτό και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή σας. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Χρησιμοποιούμε μόνο Google Analytics Cookies, τα οποία δίνουν στη μηχανή αναζήτησης ανώνυμες πληροφορίες για την πλοήγησή σας στο website μας. Οι πληροφορίες αυτές μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες μας και να βελτιώσουμε το website μας. Οι πληροφορίες είναι ανώνυμες και αφορούν τον αριθμό των επισκεπτών στο website, τη διάρκεια της επίσκεψής τους, πόσες σελίδες επισκέφτηκαν κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies: developers.google 3.

Πώς μπορώ να ελέγξω τα cookies;

Αν θέλετε να αφαιρέσετε εντελώς ή να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να το κάνετε εύκολα μέσω του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε (Google Chrome, Mozilla etc). Η ακριβής διαδικασία ορίζεται από το εκάστοτε πρόγραμμα, επομένως ανατρέξτε στις ρυθμίσεις του για περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ:aboutcookies.org This website uses only Google Analytics Cookies, which provide the search engine with anonymous information regarding your experience on our website.

COOKIES POLICY

What are cookies? ‍

Cookies are small text documents that contain anonymous information; they are sent by the website and they are stored on your hard drive. These data may contain information about your browser, your device type, the operating system etc. Cookies have an expiration date, thus we will periodically ask for your permission. Moreover, cookies do not harm your computer or mobile device in any way or the files stored there, neither do they have access to any of your files. Cookies are not about your identity. It’s about your device, this is why they might be used for device identification purposes. How do we use cookies?We use Google Analytics Cookies, designed to provide the search engine with anonymous information regarding your experience on our website.

These data allow us to better understand our website visitors and ultimately to improve the website.

All information is anonymous and they mostly refer to the number of website visitors, the visit duration, the pages visited etc.If you need more information about cookies please visit: developers.google.com. How can I manage cookies?If you wish to remove or deactivate cookies, you can easily do it through your browser (Google Chrome, Mozilla Firefox etc). The exact process is defined by each browser, so look at the browser setting for more information. Also, you can learn more here: aboutcookies.org